با بینی زیباتر اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت

یک تحقیق تخصصی در ژاپن انجام شد در سال 2015 که نتایج جالبی از آن حاصل شد . و آن اینکه ثابت شد با بینی زیباتر اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و در این تحقیق که روی بیس 1000 نفری انجام شد مشخص شد افرادی که با جراحی بینی ظاهر جذابتری پیدا کرده بودند اعتماد به نفسشان به طرز قابل توجهی رشد یافته بود.

جالب بود نه

29 Jan 2018