پاسخ به چند سوال در مورد کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو به روش fut چیست ؟  کاشت مو به روش fut چیست ؟ روش fut نوع برداشت مو از پشت سر را بیان می کند گر

...
Read More Read More

کاشت مو به روش آیا FUT بهتر است یا FIT ؟ 


مسلما روش fut روش کاملتر و بهتری می باشد اما بر اساس شرایط خاص ممکن است روش fit مناسبتر تشخیص داده شود.
1- کاشت
...

کدام بیمار کاندید مناسب FUT می باشد؟ 


روش اصلی کاشت مو روش fut می باشد و هر مراجعی که کاندید کاشت مو باشد در صورتی که منعی برای fut نداشته باشد در درجه اولfut
...
Read More Read More

درباره اسکار (رد بخیه) در روش FUT : 


در روشfut باریکه ای از پوست و مو به عرض حدود 2 سانتیمتر از پشت سر بیمار
...
Read More Read More

سئوالات متداول کاشت مو به روش FUT 


1.آیا دردFUT بیشتر از FITمی باشد :
در حین عمل درد FITو FUT برابر است و بیمار فقط درد آمپول
...
Read More Read More

من از عمل جراحی می ترسم ! 


در کل بدانید کاشت موی طبیعی سر یک عمل جراحی می باشد و روش های fitوfut تفاوت چندانی ندارند و روش fit گر چه سبک تر
...
Read More 
6 Feb 2018